Subsidies

Tot het jaar 2009 kon men op bijna alles voor een verbouwing een subsidie krijgen. Dit kostte de overheid veel geld en werden de premies teruggedrongen tot enkele premies en subsidies.

Subsidie op kozijnen, ramen of glazen?

Huiseigenaren en VVe’ers kunnen sinds 15 september 2016 subsidie krijgen om energiebesparende maatregelen te nemen voor hun woning. Deze subsidie heet Subsidie Energiebesparing Eigen Huis. Meer hierover kun je lezen op www.rvo.nl. Helaas bestaan er geen directe subsidies op het laten plaatsen van kozijnen. Wel is het mogelijk om een bonus op de subsidie voor isolatie te krijgen.

De overheid heeft lang genoeg ‘groene’ zaken gesubsidieerd om het land duurzamer te maken. Zo kreeg men in de bouw jaren vergunning voor het plaatsen van zonnepanelen, zonneboilers en het vervangen van enkel glas door isolatieglas. De meeste subsidies bestaan helaas niet meer of geven subsidie onder bepaalde eisen. Subsidies worden lang niet meer landelijk versterkt. Check daarom de website van de gemeente waar je woont of na te gaan welke subsidieregelingen van toepassing zijn in die gemeente. Op de website van de overheid www.energiesubsidiewijzer.nl kun je actuele lokale subsidieregelingen treffen per gemeente of provincie.

Hoe vraag je een subsidie aan?

Hoe je subsidie aanvraagt staat vaak vermeldt bij de voorwaarden. Het is raadzaam om eerst uit te zoeken welke specifieke voorwaarden ze stellen om in aanmerking te komen voor een subsidie, zoals bijvoorbeeld kozijnen. Er kan ook gewerkt worden met een ‘subsidiepotje’ en jij kan vaak niet de eerste zijn die hier gebruik van wil maken. Om achteraf teleurstellingen te voorkomen, omdat bijvoorbeeld ‘het potje’ leeg blijkt te zijn, is het belangrijk om vooraf goed voor te bereiden. Meestal gaat de aanvraag via het e-Loket van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Raadpleeg eerst het loket voordat je overgaat tot de verbouwing.

Subsidie of niet?

Het is natuurlijk mooi meegenomen als je nog eens extra kunt besparen tijdens de verbouwing, maar dat hoeft je drijfveer te zijn. Subsidie of niet, je kunt behoorlijk veel besparen met je nieuwe isolerende kozijnen. Je hoeft minder te stoken en dat betekent een lagere energierekening! Op jaarbasis zul je het verschil past goed merken. Ook zonder een subsidie is het kiezen voor isolerende kozijnen een zeer goede investering voor je huis en portemonnee.